Tải mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP …………………………………………. ………………………………………….    Mẫu số: 19       BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: ………………………….   ……….., ngày ……….. tháng ……….. năm…………                                                                                     LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ […]

LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

………………………………………….

…………………………………………. 

 

Mẫu số: 19      

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: ………………………….

 

……….., ngày ……….. tháng ……….. năm…………

                                                                                   

LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số: ………….. ngày…….. tháng ……. năm…………..  của        

Căn cứ hành vi………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

đã phạm vào Điều ……………..  Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày……… tháng …….. năm …………….;

Căn cứ Điều(*)…………., Điều 109 và điểm ……… khoản 2, khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………… Giới tính:…………………………..                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………..           

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………………              

Quốc tịch: ……………………………; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo:…………………….

Nghề nghiệp:   …………………………………………………………………………………………………………..                                                                                               

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………….                               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                      

Lệnh này gửi đến VKS ……………………………………………………………………………………… để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

– ……………………………………..

– ………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………..

 

 

(*) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

Lệnh này đã được giao cho người bị bắt 01 bản vào hồi …… giờ …… ngày …… tháng ……năm…………….

                                                                                                 NGƯỜI BỊ BẮT

                                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp

     Để được tư vấn về lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Xin chân thành cảm ơn.