Tải mẫu kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can

Tải mẫu kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị canĐánh giá bài viết KIẾN NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỦA BỊ CAN     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ […]

Tải mẫu kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can
Đánh giá bài viết

KIẾN NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỦA BỊ CAN

    Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

………………………………. 

……………………………… 

 

Mẫu số: 111

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

…….., ngày …….. tháng ……… năm………

 

KIẾN NGHỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỦA BỊ CAN

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

đã ra Quyết định khởi tố bị can số: …………………..  ngày …………  tháng ……… năm………..

đối với bị can:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: ………………………………………………………

Quốc tịch:………………………………………Dân tộc:………………………….Tôn giáo: ………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………..

cấp ngày ………… tháng ………. năm ………………… Nơi cấp: ……………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………….

Tiền án/tiền sự:  ………………………………………………………………………………………………………..

đã có hành vi ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

phạm vào Điều …………………… Bộ luật Hình sự.

Hiện nay bị can: …………………………………………………………………………………………………………

đang giữ chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra,

Căn cứ Điều 5, Điều 36, Điều 39 và Điều 181 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan………………………………………………………………………………………………………………………

kiến nghị ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

tạm đình chỉ chức vụ …………………………………………………………………………………………………….

mà bị can …………………………………………………………………………………………………..  đang đảm nhiệm.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được bản kiến nghị này, yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can phải trả lời bằng văn bản cho Cơ quan       

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. biết.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– VKS  ……………………….

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………..

 

 

   

Bạn có thể tải mẫu kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can theo đường link dưới đây:

>> Tải mẫu kiến nghị việc tạm đình chỉ chức vụ của bị can

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.