Tải mẫu biên bản về việc ghi âm giọng nói

Tải mẫu biên bản về việc ghi âm giọng nói5 (100%) 1 vote BIÊN BẢN VỀ VIỆC GHI ÂM GIỌNG NÓI Mẫu số: 181 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BIÊN BẢN VỀ VIỆC GHI […]

Tải mẫu biên bản về việc ghi âm giọng nói
5 (100%) 1 vote

BIÊN BẢN VỀ VIỆC GHI ÂM GIỌNG NÓI

Mẫu số: 181

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

  BIÊN BẢN VỀ VIỆC GHI ÂM GIỌNG NÓI  

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại ………………………………..               

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:  …………………………………………………………………………………………………….. Điều tra viên

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. . là người chứng kiến.

Căn cứ vào Điều 178 và Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản về việc ghi âm giọng nói của: 

Họ tên: ……………………………………………………………………………….. Giới tính: ……………………….

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: ……………………………………………………………           

Quốc tịch:…………………………………..Dân tộc:…………………………..Tôn giáo:…………………………..               

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………..

cấp ngày ………… tháng …………. năm …………………… Nơi cấp: ………………………………………….         

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tư cách tham gia tố tụng: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe của người được đưa ra để ghi âm giọng nói:……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….             

Phương tiện sử dụng để ghi âm và lưu giữ giọng nói:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp ghi âm giọng nói: …………………………………………………………………………………..                

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đặc điểm giọng nói được ghi âm để nhận biết: ……………………………………………………………..          

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện về không gian khi thực hiện ghi âm giọng nói: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Việc ghi âm giọng nói kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm……….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.  

 

NGƯỜI ĐƯA RA GIỌNG NÓI ĐỂ GHI ÂM

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

 

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc ghi âm giọng nói theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản ghi âm giọng nói

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản về việc ghi âm giọng nói, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./