Tải mẫu biên bản làm việc của Tổ giám sát – Luật Toàn Quốc

Mẫu biên bản làm việc của Tổ giám sát được quy định tại Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-TTCP, cụ thể như sau...

      Giám sát là một hình thức hoạt động quan trọng, được sử dụng phổ biến trong quá trình quản lý thể hiện ở việc xem xét đối với hoạt động của các đối tượng chịu sự giám sát trong việc tuân theo pháp luật, theo nội quy, quy chế riêng của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm sự chấp hành những quy tắc chung nào đó. Dưới đây là mẫu biên bản làm việc của tổ giám sát và hướng dẫn kê khai, sử dụng văn bản này.

1. Mẫu biên bản làm việc của tổ giám sát

      Mẫu biên bản làm việc khi thực hiện giám sát được quy định tại Phụ lục mẫu số 35-TT ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021. Cụ thể:

 ……………….(1)

……………….(2)

Số:…/BB-…(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Làm việc của Tổ giám sát (hoặc người giám sát) hoạt động

của Đoàn thanh tra………………(4)

Căn cứ Quyết định số… ngày…/…/… của…(5) về việc ………………………… (6)

Vào… giờ… ngày…/…/…, tại…(7), Tổ giám sát tiến hành thu thập thông tin, tài liệu liên quan hoạt động của Đoàn thanh tra về việc……………………………………………. (4)

 1. Đại diện Tổ giám sát (hoặc người giám sát):

Ông (bà)……………………………… chức vụ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Đại diện …………………………………………………………………………………. (8):

Ông (bà)……………………………. chức vụ…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung làm việc:…………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào… giờ… ngày…/…/… Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành… bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………..(9)

(Chữ ký, dấu nếu có)

 

Họ và tên

………………..(8)

(Chữ ký, dấu nếu có)

 

Họ và tên

Người ghi biên bản

(Chữ ký)

 

Họ và tên

 

2. Hướng dẫn kê khai mẫu biên bản làm việc của Tổ giám sát

      Căn cứ thông tư số 06/2021/TT-TTCP, việc kê khai các nội dung trong biên bản làm việc được thực hiện như sau:

 • Tại mục (1)  Ghi tên cơ quan tiến hành.
 • Mục (2) Tên Tổ giám sát.
 • Mục (3) Chữ viết tắt tên của Đoàn thanh tra.
 • Mục (4) Nội dung thanh tra trong Quyết định thanh tra.
 • Mục (5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.
 • Mục (6) Theo Quyết định giám sát.
 • Mục (7) Địa điểm thực hiện thu thập thông tin, tài liệu.
 • Mục (8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu.
 • Mục (9) Đại diện Tổ giám sát.

      >>> Tải Mẫu biên bản làm việc của tổ giám sát

      Liên kết tham khảo:

      Trên đây là mẫu biên bản làm việc dành cho tổ giám sát hoặc cá nhân giám sát trong các hoạt động thanh tra, để được tư vấn chi tiết về vấn đề này xin vui lòng liên hệ công ty luật Toàn Quốc theo thông tin dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản làm việc của tổ giám sát

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản làm việc của tổ thanh tra, giám sát hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.