Tải mẫu biên bản bắt người đang bị truy nã

Tải mẫu biên bản bắt người đang bị truy nã: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI ĐANG BỊ TRUY NÃ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI ĐANG BỊ TRUY NÃ

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……………..  tại…………………….    

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………….            

cùng với ông/bà: …………………………………………………………………………………………….  

Chỗ ở: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..  là người chứng kiến.

Căn cứ Quyết định truy nã/Lệnh truy nã số: ……………………. ngày ……….. tháng ……… năm ………………  của         …………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ khoản 2 Điều 112, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………….              

Quốc tịch: ……………………….; Dân tộc: …………………………; Tôn giáo:……………………             

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….. 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………..   

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………..               

Sau khi xác định đúng là người đang bị truy nã theo Quyết định truy nã/Lệnh truy nã số: …………………….

ngày ……….. tháng ……… năm ………………  của……………………………………………………..            

………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã tuyên bố bắt: ………………………………………………………………………………….

Sau khi khám người bị bắt, chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu dưới đây:          …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………               

Thái độ của người bị bắt truy nã:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt truy nã(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của người bị bắt: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Lời khai của người phát hiện, bắt người có Quyết định truy nã/Lệnh truy nã:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Việc bắt giữ kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng …….. năm ……………………….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát………………………………

………………………………………………………………………………………………., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

                   NGƯỜI BỊ BẮT                                                          NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

             NGƯỜI CHỨNG KIẾN                                     NGƯỜI PHÁT HIỆN, BẮT NGƯỜI BỊ TRU

Bạn có thể tải mẫu biên bản bắt người đang bị truy nã theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản bắt người đang bị truy nã

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản bắt người đang bị truy nã, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn