Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ2 BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ3 ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 4 Bạn có thể tải mẫu bản […]

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố
5 (100%) 1 vote

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

……………………………………

…………………………………..

 

Mẫu số: 216

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

……….., ngày ……… tháng ……… năm…….

 

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

 

Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số (1):………………..   ngày……… tháng ………năm…

của …………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số(2):……………………..   ngày……….tháng ………. năm……..

của………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan………………………………………………………………………………

kết luận điều tra:

I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI PHẠM TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN(3):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN(4):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA BỊ CAN (5)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….. Giới tính:………                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……….tháng……..năm………………tại: ………………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………..; Dân tộc:………………………; Tôn giáo: ………………………..

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….

cấp ngày………tháng……….năm ……………………Nơi cấp: ……………………………………………..

Cấp bậc: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tiền án, tiền sự: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Con ông: ……………………………………………………………………………………………………………….

Con bà: …………………………………………………………………………………………………………………

Vợ (hoặc chồng): ……………………………………………………………………………………………………

Con: ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát ……………………..

…………………………………………………………………………………………..   đề nghị truy tố bị can(6):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Vật chứng vụ án kèm theo gồm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ vụ án gồm:………….. tập, ……………………….bút lục, đánh số từ………………..đến………..

(có Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo).

Nơi nhận:

– ……………………………………

– …………………………………….

– …………………………………….

– …………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

 

(7)…………………………………………………………………

Bạn có thể tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự 

Hướng dẫn kê khai bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung/thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can… Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;

(3) Đánh giá, làm rõ được những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 85 BLTTHS; Những lập luận và đánh giá về sử dụng chứng cứ để làm rõ những vấn đề cần chứng minh; Quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của bị can; Nếu vụ án có đồng phạm, có tổ chức thì cần phải đánh giá rõ vai trò của đồng phạm và tổ chức tội phạm;

(4) Trường hợp có bị can đình chỉ thì nêu rõ lý do; Trường hợp tạm đình chỉ bị can thì phải nêu rõ lý do và ra Quyết định tách vụ án đối với bị can đó;

(5) Trường hợp có nhiều bị can thì ghi theo thứ tự vị trí, vai trò của từng bị can;

(6) Ghi rõ tên bị can, tội danh theo điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự;

(7) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra.

     Để được tư vấn chi tiết về bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.