Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

Từ hai căn cứ trên, thế chấp Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất... Nếu người trúng đấu giá không nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền chậm hơn...

 Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

Câu hỏi của bạn về Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

     Tôi trúng đấu giá quyền sử dụng đất của một mảnh đất tại địa phương. Tuy nhiên, tôi không có tiền để nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng thầu nên tôi muốn thế chấp Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Ngân hàng có thế chấp cho tôi không? Nếu được tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì đề nộp? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thế chấp quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về thế chấp quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định như sau:

1. Căn cứ pháp lý về Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

2. Nội dung tư vấn về Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

     Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

2.1. Hồ sơ đăng ký biến động đất đai

     Căn cứ vào khoản 5 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất;

d) Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo. biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi trúng đấu giá tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký đất đai ở địa phương, bao gồm các loại giấy tờ sau:

+Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bản sao).

+Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

+ Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành.

+ Bản sao giấy tờ liên quan đến việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất xin cấp giấy chứng nhận.

     Từ quy định trên, có thể thấy rằng bạn muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu không có Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì bạn không thể thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2. Tiền sử dụng đất khi có quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tích 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Điều 13. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

3. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. 

     Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan thuế có trách nhiện gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

      Trong bản thông báo có ghi thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và các chứng từ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì cơ quan có thẩm quyền mới làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

     Nếu người trúng đấu giá không nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền chậm hơn so với thời hạn quy định mà không được cơ quan thuế chấp thuận thì cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của bạn. Nếu vậy, Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của bạn không còn giá trị pháp lý.

     Từ hai căn cứ trên, giá trị của Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất chỉ duy trì đến thời điểm bạn nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thời điểm bạn nhận được Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất nếu bạn không hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình. Vì vậy, Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của bạn không có giá trị vĩnh viễn đảm bảo để được thế chấp tại ngân hàng.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nguyễn Thái