Tải mẫu quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN ……………………………….. ………………………………..   Mẫu số: 272 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……………………….   ……., ngày ……….. tháng …….. năm………. QUYẾT ĐỊNH […]

QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN

ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

………………………………..

………………………………..

 

Mẫu số: 272

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………….

 

……., ngày ……….. tháng …….. năm……….

QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN

ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: ……………………………………………..

ngày …….. tháng …….. năm ……………….. của …………………………………………………………….

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Điều 436 và khoản 2 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án đối với:

Tên bằng tiếng Việt:………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài: …………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số: ……………. ngày ……… tháng ……… năm …………….. của………….

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:…………………………………………………………..       

cấp ngày ……… tháng ……… năm …………….. Nơi cấp: ……………………………………………….. 

Số tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án là: (Ghi bằng số)…………………………………………..

(Ghi bằng chữ)……………………………………………………………………………………………………….

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát  …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… để phê chuẩn trước khi thi hành. 

Nơi nhận:

– VKS………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

– Hồ sơ 02 bản.    

……………………………………………………………

 

     Bạn có thể tải mẫu quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành ánquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.