Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Để được tư vấn chi tiết về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006236 [...]

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Câu hỏi của bạn về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Chào luật sư, tôi có câu hỏi mong được tư vấn như sau: chức danh kế toán trưởng phải đảm bảo các điều kiện gì và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng phải bao gồm những gì? Xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời của Luật sư về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng như sau:

1. Căn cứ pháp lý về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

2. Nội dung tư vấn về Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là một trong số những chức danh công việc quan trọng của bất cứ cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh doanh nào. Việc lựa chọn những nhân tố phù hợp với chức danh là điều rất quan trọng

2.1. Quy định chung về kế toán trưởng

Kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán. Kế toán trưởng giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính và đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế và đương nhiên họ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp và dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc). 

Quyết định bổ nhiệm kế toán trường một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Luật Toàn quốc giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để các công ty vận dụng và áp dụng vào tình hình hoạt động thực tiễn của mình.

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng được Luật kế toán quy định như sau:

Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

2.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Luật Toàn Quốc gửi tới Quý độc giả mẫu quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm kế toán trưởng. Đây là văn bản mẫu, tùy thuộc vào từng trường hợp của từng đơn vị để ban hành quyết định phù hợp

CÔNG TY …………….

 —————–

 

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

                 ….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

   QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty cổ phần …………………………….. 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 >>> Tải quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.