Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC Kiến thức của bạn:      Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quyết định 05/2013/NĐ-CP  Nội dung tư vấn Trường hợp […]

 QUY ĐỊNH VỀ ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kiến thức của bạn:

     Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

  1. Trường hợp đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

     Khoản 1, Điều 109, Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

  • Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này;
  • Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;
  • Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

     2. Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ kinh doanh tư vấn du học

     Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặt trụ sở chính có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của tổ chức.

Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

     3. Trình tự thực hiện đình chỉ kinh doanh tư vấn du học

  • Khi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có dấu hiệu vi phạm quy định nêu trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm và lập biên bản kiểm tra;
  • Căn cứ vào mức độ vi phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định đình chỉ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
  • Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được khắc phục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có tờ trình đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Tờ trình nêu rõ việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ kèm theo các tài liệu minh chứng (nếu có);
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định tờ trình và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, hướng giải quyết.

     4. Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

     Trong trường hợp trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học; hoặc hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân; thì Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

     Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: