Quy định về đấu giá hàng hóa mới nhất 2020

Tôi muốn hỏi đấu giá hàng hóa là gì? Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về đấu giá hàng hóa...Quy định về đấu giá hàng hóa 2020 mới nhất...

Quy định về đấu giá hàng hóa 2020

Câu hỏi của bạn về quy định về đấu giá hàng hóa 2020:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi đấu giá hàng hóa là gì? Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về đấu giá hàng hóa. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ luật sư

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về quy định về đấu giá hàng hóa 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về đấu giá hàng hóa, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định về đấu giá hàng hóa như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về đấu giá hàng hóa 2020

2. Nội dung tư vấn về quy định về đấu giá hàng hóa 2020

     Đấu giá hàng hóa là hoạt động mua bán hàng hóa đặc biệt với mục đích lựa chọn bên mua trả giá cao nhất. Hiện nay, hoạt động đấu giá hàng hóa được quy định tại mục 2 chương VI luật thương mại 2005. Cụ thể như sau:

2.1. Khái niệm đấu giá hàng hóa

     Theo điều 185 luật thương mại 2005, đấu giá hàng hóa được định nghĩa như sau:

Điều 185. Đấu giá hàng hoá

1. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất….

     Theo đó, đấu giá hàng hóa là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi do người bán hàng hóa tự mình hoặc thuê một tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa của mình một cách công khai để chọn ra người trả giá cao nhất. Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây:

  • Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng;
  • Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng.

Quy định về đấu giá hàng hóa 2020

2.2. Các chủ thể liên quan đến đấu giá hàng hóa

     Hiện nay, theo quy định của luật thương mại 2005, hoạt động đấu giá hàng hóa bao gồm sự xuất hiện của các chủ thể sau: Người tổ chức đấu giá, Người bán hàng, Người tham gia đấu giá, người điều hành đấu giá. Trong đó:

  • Người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá.
  • Người bán hàng là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật.
  • Người tham gia đấu giá hàng hoá là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.
  • Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá.

      Như vậy, đấu giá cũng là một ngành nghề kinh doanh, nhưng chủ thể đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.3. Trình tự đấu giá hàng hóa

     Đấu giá hàng hóa là một hoạt động mua bán hàng hóa đặc biệt. Do đó, việc mua bán này phải được thực hiện theo trình tự luật định. Cụ thể là được thực hiện theo điều 201 luật thương mại 2005:

Điều 201. Tiến hành cuộc đấu giá

Cuộc đấu giá được tiến hành theo trình tự sau đây:

1. Người điều hành đấu giá điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá hàng hoá;

2. Người điều hành đấu giá giới thiệu từng hàng hoá bán đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá;

3. Đối với phương thức trả giá lên, người điều hành đấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác giá đã trả sau cùng cao hơn giá người trước đã trả ít nhất là ba lần, mỗi lần cách nhau ít nhất ba mươi giây. Người điều hành đấu giá chỉ được công bố người mua hàng hoá bán đấu giá, nếu sau ba lần nhắc lại giá người đó đã trả mà không có người nào trả giá cao hơn;

4. Đối với phương thức đặt giá xuống, người điều hành đấu giá phải nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác từng mức giá được hạ xuống thấp hơn giá khởi điểm ít nhất là ba lần, mỗi lần cách nhau ít nhất ba mươi giây. Người điều hành đấu giá phải công bố ngay người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng hóa đấu giá;

5. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá xuống, người điều hành đấu giá phải tổ chức rút thăm giữa những người đó và công bố người rút trúng thăm được mua là người mua hàng hoá bán đấu giá;

6. Người điều hành đấu giá phải lập văn bản bán đấu giá hàng hoá ngay tại cuộc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành. Văn bản bán đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá, có chữ ký của người điều hành đấu giá, người mua hàng và hai người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá; đối với hàng hoá bán đấu giá phải có công chứng nhà nước theo quy định của pháp luật thì văn bản bán đấu giá cũng phải được công chứng.

     Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì để tham gia đấu giá thì phải đăng ký trước khi tổ chức cuộc đấu giá. Khi bắt đầu, Người điều hành đấu giá phải điểm danh người đã đăng ký trước để xác định quyền tham gia một cách chính xác và khách quan. Sau đó, người điều hành cuộc đấu giá giới thiệu từng hàng hóa bán đấu giá và đưa ra giá khởi điểm. Tùy thuộc vào phương thức đấu giá lên hoặc đấu giá xuống mà người điều hành điều khiển và công bố người có quyền mua hàng hóa. Cuối cùng, kết quả bán đấu giá phải được người điều hành lập thành văn bản ngay tại cuộc đấu giá đó.

     Kết luận: Đấu giá hàng hóa cũng tương tự như hoạt động đấu giá tài sản. Tuy nhiên, nó mang tính thương mại nhiều hơn và chủ yếu thực hiện bởi ít nhất một bên là thương nhân. Ngoài ra, đấu giá hàng hóa cũng được thực hiện theo một trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về Quy định về đấu giá hàng hóa 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung