Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồngĐánh giá bài viết PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ      Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ban hành kèm theo thông tư 08/2018/TT-BTP  có hiệu lực từ ngày 04/08/2018 Mẫu số 05 CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng
Đánh giá bài viết

PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ

     Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ban hành kèm theo thông tư 08/2018/TT-BTP  có hiệu lực từ ngày 04/08/2018

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

                         ………, ngày…tháng…năm……

 

PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại………………………………..

PHN GHI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

 

1. Thông tin chung

1.1. Người yêu cầu (*):

□ Bên bảo đảm

□ Bên nhận bảo đảm

□ Người được ủy quyền

1.2. Nhận kết quả đăng ký (*):

□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc

□ Qua đường bưu điện (ghi tên và địa ch người nhận):…………

…………………………………………………………………………

□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):

1.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bo đảm (nếu có):…………………………………………

1.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………………

Thư điện tử:………………………………………

2. Biện pháp bảo đảmhợp đồng đã đăng ký (*)

Số đăng ký ………………………………………………………………………………………………

 Yêu cầu thông báo việc xóa thế chấp đối với phương tiện giao thông

Tên và địa chỉ cơ quan tiếp nhận thông báo: …………………………………………………………

3. Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:

Người tiếp nhận kiểm tra

Văn bản ủy quyền

gồm…. trang

Chứng từ nộp phí

Giấy tờ chứng minh trường hợp không phải nộp phí đăng ký

Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm; văn bản thông báo giải chấp của bên nhận bảo đảm

Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của Cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại; bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu

4. Người yêu cầu đăng ký cam đoan những thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu này là trung thực đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trưc pháp luật về các thông tin đã kê khai.

           

 

BÊN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 
(nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu
(nếu có)

 

phiếu yêu cầu xóa đăng ký

phiếu yêu cầu xóa đăng ký

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ:

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu; không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

d) Tại điểm 1.2: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 – Biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký: Kê khai về số đăng ký của biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký do cơ quan đăng ký cấp.

     Tải Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.