Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký

Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng kýĐánh giá bài viết CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ      Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký – Mẫu số 06 Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề đăng […]

Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký
Đánh giá bài viết

CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

     Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký – Mẫu số 06 Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 04/08/2018

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

………, ngày…tháng…năm……

 

PHIẾU YÊU CẦU CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại………………………………..

PHN GHI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

 

1. Phương thức nhận bản sao

□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

□ Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục 2 phiếu yêu cầu này)

□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):

2. Người yêu cầu cấp bản sao

2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) (*)…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Địa chỉ (*)……………………………………………………………………………………………

2.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có) ………………………………………

2.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………… Thư điện tử:………………………………………..

3. Yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký (*):

TT

Số đăng ký

S lượng bản sao yêu cầu cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kèm theo phiếu yêu cầu gồm có:

Người tiếp nhận kiểm tra

Chứng từ nộp phí cấp bản sao kết quả đăng ký

 

 

NGƯỜI YÊU CU CẤP BẢN SAO
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký

cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

2. Tại mục 1 – Phương thức nhận bản sao

Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một trong ba ô vuông tại mục này thì bản sao được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký

3. Tại mục 2 – Người yêu cầu cấp bản sao

Nếu người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp

4. Tại mục 3 – Yêu cầu cấp bản sao kết quả đăng ký

Kê khai tại các cột tương ứng, cụ thể: Kê khai về số đăng ký của kết quả đăng ký cần được cấp bản sao và số lượng bản sao cần được cung cấp.

>>> Tải Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.