Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồngĐánh giá bài viết CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM           Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản để thi hành án dân […]

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng
Đánh giá bài viết

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM     

     Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản để thi hành án dân sự ban hành kèm theo thông tư 08/2018/TT-BTP  có hiệu lực từ ngày 04/08/2018.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

………, ngày…tháng…năm……

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO KÊ BIÊN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại………………………………..

PHN GHI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Số tiếp nhận:

Thời điểm tiếp nhận: _ _ giờ_ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

Người tiếp nhận (ký và ghi rõ họ, tên):

 

1. Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin

□ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký

□ Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục 2 đơn này)

□ Phương thức khác (sau khi thỏa thuận với cơ quan đăng ký):…………………………………

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin

 

2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) (*)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.2. Địa chỉ (*) ……………………………………………………………………………………………

2.3. Mã số sử dụng CSDL về biện pháp bảo đảm (nếu có): ………………………………………

2.4. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên: ……………………Số điện thoại: …………………..Thư điện tử: …………..

3. Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của bên bảo đảm, người phải thi hành án:

Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) (*)……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Yêu cầu cung cấp thông tin theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm, người phải thi hành án:

 CMND/Căn cước công dân

 Hộ chiếu

 Số Thẻ thường trú

 Mã số thuế

Số:………………………………………………………………………………………………………….

5. Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung của phương tiện giao thông cơ giới

………………………………………………………………………………………………………………

6. Yêu cầu cung cấp thông tin theo số đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

………………………………………………………………………………………………………………

7. Kèm theo phiếu yêu cầu gm có:

Người tiếp nhận kiểm tra

Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin

         

 

NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CP THÔNG TIN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Mu số 07

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Hướng dẫn chung

     a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

     b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn.

     c) Bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*); không bắt buộc kê khai tại các mục còn lại.

     d) Tại mục 1, trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu lựa chọn phương thức nhận kết quả tại điểm này thì kết quả cung cấp thông tin được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

2. Kê khai tại mục 2 – Người yêu cầu cung cấp thông tin

     Tại điểm 2.2: Nếu người yêu cầu cung cấp thông tin đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thì phải kê khai mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

3. Kê khai tại mục 3 – Yêu cầu cung cấp thông tin theo giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên bảo đảm

     Việc kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý (Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, mã số thuế…) của bên bảo đảm thực hiện theo hướng dẫn tại Điều…. Thông tư số… của Bộ Tư pháp ngày… tháng…. năm…

>>> Tải Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.