Nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật quy định như thế nào

Xem mục lục của bài viết0.0.1 NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT1 Kiến thức của bạn:2 Câu trả lời của Luật sư:2.1 Căn cứ pháp lý:2.2 Nội dung tư vấn: NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT   Kiến thức của bạn:      Luật Đất đai năm 2013, bắt đầu có […]

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

Kiến thức của bạn:

     Luật Đất đai năm 2013, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014. Nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật trong thực thi pháp luật được thực hiện như thế nào?

19006500

Câu trả lời của Luật sư:

  1. Căn cứ pháp lý:

  1. Nội dung tư vấn:

    Theo quy định tại Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008 (hiệu lực từ 01/1/2009), nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong thực thi pháp luật được xác định như sau:

    “1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

     Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

  1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản cỏ hiệu lực pháp lý cao hơn.
  2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
  3. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.”

      Tại Điều 211 về “Hiệu lực thi hành” của Luật Đất đai năm 2013 có hướng dẫn:

       “1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

      Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

  1. Bãi bỏ Điều 57 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai; Điều 4 của Luật sổ 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Điều 264 của Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12; các quy định về trưng dụng đất trong Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12.”

       Từ các quy định trên, nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật trong thực thi pháp luật đất đai được thực hiện như sau:

      – Văn bản quy phạm pháp luật đất đai được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

    – Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

    – Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

    – Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

     Bên cạnh đó, Điều 210 Luật Đất đai 2013 còn quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với một số trường hợp đặc thù đã được Nhà nước cho thuê đất, giao đất, công nhận QSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển QSDĐ; dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này hoặc áp dụng với một sự điều chỉnh cụ thể. Do vậy, khi áp dụng Luật Đất đai 2013 thì cần phải nghiên cứu kỹ những trường hợp đặc thù đã được quy định tại Điều 210.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo:

 

Nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật quy định như thế nào
Đánh giá bài viết