• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Chế định miễn án phí là một chế định rất nhân đạo trong pháp luật Việt Nam. Có một số đối tượng nhất định được miễn án phí theo quy định của pháp luật. Vậy người cao tuổi có được miễn án phí khi khởi kiện không?

 • Người cao tuổi có được miễn án phí khi khởi kiện không?
 • người cao tuổi có được miễn án phí khi khởi kiện không
 • Hỏi đáp luật dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Án phí là gì?

     Án phí được hiểu là khoản tiền chi trả cho Tòa án để giải quyết vụ án tranh chấp dân sự.

    Theo Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định 02 loại án phí trong vụ án dân sự mà người khởi kiện có thể đóng bao gồm:

 • Án phí dân sự sơ thẩm: gồm Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch và Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch;
 • Án phí dân sự phúc thẩm.

2. Người cao tuổi có được miễn án phí khi khởi kiện không?

     Theo quy định Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án cụ thể như sau:

Điều 12. Miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
1. Những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:
....
đ) Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.
2. Những trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này được miễn các khoản tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này.
3. Trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí thì Tòa án chỉ xem xét miễn án phí đối với phần mà người thuộc trường hợp được miễn phải chịu theo quy định, của Nghị quyết này. Phần án phí, lệ phí Tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được miễn nộp.

     Như vậy, người cao tuổi có thuộc vào trường hợp được miễn án phí khi khởi kiện.

3. Người cao tuổi có đương nhiên được miễn án phí không?

    Trước hết, người cao tuổi phải thoả mãn điều kiện tại Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009: “Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”.

     Tiếp đó, tại khoản 1 Điều 14 của Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH quy định:

Người đề nghị được miễn, giảm tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án thuộc trường hợp quy định tại Điều 12, Điều 13 của Nghị quyết này phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm.

     Như vậy, mặc dù người cao tuổi thuộc trường hợp được miễn án phí nhưng không đương nhiên được miễn. Người cao tuổi cần có đơn đề nghị cho Toà án có thẩm quyền xem xét trường hợp của mình, đồng thời kèm theo tài liệu chứng minh mình từ 60 tuổi trở lên, thuộc đối tượng người cao tuổi. Nếu không có đơn đề nghị này, người cao tuổi vẫn phải nộp án phí như bình thường.

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1. Phân biệt án phí và lệ phí Toà án?

 • Án phí là số tiền mà đương sự phải nộp khi Tòa án đã giải quyết vụ án bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.
 • Lệ phí Toà án là một trong các khoản chi phí liên quan đến quá trình giải quyết vụ án mà đương sự có nghĩa vụ phải đóng cho cơ quan có thẩm quyền sau khi yêu cầu của mình được Tòa án chấp nhận.

Câu hỏi 2. Án phí dân sự có giá ngạch, án phí dân sự không có giá ngạch trong vụ án dân sự là gì?

     Căn cứ theo Điều 24 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì án phí dân sự có giá ngạch và án phí dân sự không có giá ngạch chỉ áp dụng đối với các vụ án dân sự sơ thẩm, trong đó:

 • Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.
 • Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.

Bài viết cùng chuyên mục:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178