Người bị tước quyền thừa kế và người bị truất quyền thừa kế

Người bị tước quyền thừa kế bao gồm cả người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế theo di chúc...có quyền truất quyền hưởng di sản của...

NGƯỜI BỊ TƯỚC QUYỀN THỪA KẾ VÀ NGƯỜI BỊ TRUẤT QUYỀN THỪA KẾ

Kiến thức của bạn:

       Người bị tước quyền thừa kế và người bị truất quyền thừa kế theo pháp luật hiện hành.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý

Nội dung kiến thức: Người bị tước quyền thừa kế và người bị truất quyền thừa kế theo pháp luật hiện hành

  1. Người bị tước quyền thừa kế

      Người bị tước quyền thừa kế bao gồm cả người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế theo di chúc. Đó là những người đáng lẽ được hưởng di sản vì theo quy định của pháp luật thì họ là người thừa kế của người để lại di sản hoặc đã được người lập di chúc cho họ hưởng di sản nhưng bị pháp luật tước đi quyền hưởng di sản vì có hành vi trái pháp luật, trái đạo đức.

     Người bị tước quyền thừa kế là những người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

      Người bị tước quyền thừa kế sẽ không được hưởng di sản theo pháp luật hoặc theo di chúc, kể cả những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc , trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Quy định này thể hiện sự tôn trọng tự do ý chí của người để lại di sản.

  1. Người bị truất quyền thừa kế

       Người lập di chúc có quyền để lại di sản cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đồng thời cũng có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật mà không cần phải nêu lí do. Như vậy, người bị truất quyền thừa kế chỉ bao gồm những người thừa kế theo pháp luật.

      Người lập di chúc truất quyền của người thừa kế theo pháp luật bằng cách ghi rõ trong di chúc là không cho người đó hưởng di sản. Khi đó, kể cả người thừa kế đủ điều kiện nhận di sản cũng không được hưởng di sản. Trường hợp di chúc vô hiệu từng phần hoặc có người thừa kế theo di chúc bị tước quyền hưởng di sản (người lập di chúc không biết hành vi của họ), từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, thì người bị truất quyền thừa kế cũng không có quyền hưởng phần di sản được chia theo pháp luật, trên cơ sở tôn trọng ý chí định đoạt của người lập di chúc.

     Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc kể cả bị người lập di chúc truất quyền hưởng di sản thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trừ trường hợp họ từ chối nhận di sản hoặc bị tước quyền hưởng di sản.  

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về người bị tước quyền thừa kế và người bị truất quyền thừa kế theo pháp luật hiện hành quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.