Mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường

Mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP như sau:

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường:

Thưa Luật sư!

Tôi muốn hỏi mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản?

Xin chân thành cảm ơn

Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường như sau:

1. Cơ sở pháp lý về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường:

2. Nội dung tư vấn về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường:

     Đối với trường hợp xử lý hành vi vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo điều 32 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm các quy định về cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản như sau:

2.1. Mức phạt vi phạm hành chính:

     Một là, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

     Hai là, phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

     Ba là, phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     Bốn là, phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc từng giai đoạn hoạt động hoặc khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường

Vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường

2.2. Hình thức xử phạt bổ sung:

     Ngoài hình thức xử phạt chính việc xử lý hành vi vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản còn được áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với các vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 32 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

2.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc phải thực hiện lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
  • Buộc phải thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;
  • Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này;
  • Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Điều này.

     Ngoài ra, hiện nay hầu hết các hành vi vi phạm đã được hình sự hóa, trong trường hợp vượt quá hậu quả mà văn bản quy định mức phạt vi phạm hành chính thì có thể đủ điều kiện để cấu thành tội phạm theo quy định của bộ luật hình sự.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức phạt vi phạm quy định về cải tạo và phục hồi môi trường quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.