Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã

Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn ... được quy định cụ thể như sau:

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÁC LOÀI HOANG DÃ

Câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã:

     Vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã như sau:

1. Cơ sở pháp lý về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã:

2. Nội dung tư vấn về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã:

     Điều 41 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển như sau:

Vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã

Vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã

2.1. Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang giã

     Hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn bị xử phạt như sau:

  • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị dưới 500.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1.500.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 1.500.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;
  • Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2.2. Hình thức xử phạt bổ sung đối với phạt vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang giã

     Một số hình thức xử phạt bổ sung cho hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn là: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều này.

     Ngoài ra, đối với hành vi khai thác trái phép loài hoang dã không thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn gây hậu quả nghiệp trong vượt quá mức quy định của vi phạm hành chính hoặc vi phạm nhiều lần sẽ có thể đủ điều kiện cấu thành tội phạm và bị sử lý theo quy định Bộ luật hình sự.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vi phạm quy định về bảo vệ các loài hoang dã, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai