Một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 16 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên quy định một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI ĐIỆN BIÊN

Kiến thức của bạn:

Một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên:

     Điều 16 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Hỗ trợ nơi ở tạm.

Người bị thu hồi đất ở, trong thời gian chờ tạo lập nơi ở mới được hỗ trợ nơi ở tạm cụ thể:

a) Mức hỗ trợ

  • Hộ gia đình từ 5 khẩu trở lên: 2.000.000 đồng/hộ/tháng;
  • Hộ gia đình có dưới 5 khẩu: 1.500.000 đồng/hộ/tháng;
  • Hộ độc thân: 800.000 đồng/hộ/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ (tính tròn theo tháng) tính từ thời điểm người sử dụng đất bị thu hồi di chuyển giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho chủ đầu tư đến khi nhận nhà tái định cư, đất tái định cư; trường hợp nhận đất tái định cư được hỗ trợ thêm 06 tháng để hộ có thời gian ổn định chỗ ở;

d) Việc chi trả theo đợt, 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào tiến độ giao đất tái định cư xác định thời gian chi trả cho phù hợp, thuận lợi cho ổn định cuộc sống tạm cư của nhân dân.

Một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên

                   Một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên

2. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP:

     Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ bằng chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP hoặc Điều 3 của Quy định này.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi nhiều lần diện tích sản xuất nông nghiệp nhưng mỗi lần thu hồi không đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho đến khi diện tích đất sản xuất còn lại không đảm bảo để ổn định sản xuất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền theo mức quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 của quy định này.

4. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì được xem xét hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 quy định này; thời gian hỗ trợ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định cụ thể nhưng không quá 6 tháng.

     Để được tư vấn chi tiết về một số khoản hỗ trợ tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!