• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty là tài liệu không thể thiếu khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh. Tải mẫu tại đây:....

 • Mẫu thông báo thành lập chi nhánh mới nhất
 • Mẫu thông báo thành lập chi nhánh
 • Pháp luật doanh nghiệp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

     Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được áp dụng chung. Đây là tài liệu không thể thiếu khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đến sở Kế hoạch và đầu tư để đăng ký thêm chi nhánh mới/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện.

1. Chi nhánh công ty là gì?

     Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty

TÊN DOANH NGHIỆP Số:.............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày...... tháng...... năm......

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.............

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):............... Ngày cấp.../.../...... Nơi cấp:.........

 Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):......................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):...............................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...................................

Xã/Phường/Thị trấn:.........................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..............................................................

Tỉnh/Thành phố:.............................................................

Điện thoại (nếu có):........................................... Fax (nếu có):........................................

Email (nếu có):.................................................. Website (nếu có):........................................

- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):.....

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
       

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):.................................................................

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................... Giới tính:..............................

Sinh ngày:........... /...... /...... Dân tộc:.................... Quốc tịch:......................

(......................................................)

>>>Tải mẫu: Thông báo thành lập chi nhánh công ty

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

      Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
>>>Xem thêm: Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm những gì?

4. Giấy ủy quyền đăng ký hoạt động chi nhánh

   Pháp luật dân sự có quy định chung về nội dung ủy quyền dân sự, tuy nhiên không quy định cụ thể mẫu giấy ủy quyền khi đăng ký kinh doanh. Thông thường, giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tên Doanh nghiệp.
 • Thông tin Người đại diện của Doanh nghiệp.
 • Thông tin người được ủy quyền.
 • Nội dung ủy quyền.
 • Thời gian ủy quyền.
 • Cam kết và chữ ký của hai bên.

     Đây là mẫu giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh tham khảo của Công ty:

>>>Tải tại đây: Giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh

      Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu thông báo thành lập chi nhánh

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu thông báo thành lập chi nhánh hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.      

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178