Mẫu giấy ủy quyền khai nhận, phân chia di sản thừa kế

Mẫu giấy ủy quyền khai nhận, phân chia di sản thừa kế... Người được ủy quyền: Ông (bà) ………., sinh năm …….., mang chứng minh nhân dân số ……….. do...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

     Hôm nay, ngày…..tháng….năm……

     Tôi là ………., sinh ngày …/…./….,

     Bằng văn bản này, tôi đồng ý ủy quyền cho:

      Người được ủy quyền: Ông (bà) ………., sinh năm …….., mang chứng minh nhân dân số ……….. do ……… cấp ngày …/…/…., đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………..

      Được đại diện và nhân danh tôi thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật, liên quan đến việc khai nhận/phân chia di sản của bố tôi là ông ………. (sinh năm …., chết ngày ………), đối với di sản là: quyền sở hữu ½ (một phần hai) ngôi nhà và thửa đất số …….. tờ bản đồ số ………., tại địa chỉ: …………– theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………. do UBND ……..cấp ngày …/…./….. Đồng thời, thay mặt và nhân danh tôi tặng cho mẹ tôi là Bà ……… (sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số ……. do ………. cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………….) toàn bộ kỷ phần thừa kế mà tôi được hưởng từ ông ………. đối với di sản nêu trên.

       Trong phạm vi được ủy quyền, bà ………. được thay mặt và nhân danh tôi lập và ký tên trên các văn bản, giấy tờ cần thiết và đóng các khoản phí có liên quan tới việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.

      Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền trên hoàn tất, hoặc chấm dứt theo quy định của Pháp luật.

     Cam kết: Tôi cam kết nội dung tặng cho quyền thừa kế mà tôi ủy quyền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện và không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của tôi; Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

       Tôi đã đọc lại toàn văn Giấy ủy quyền, công nhận đã hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập Giấy ủy quyền này và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

Người ủy quyền

 

     Tải: Mẫu giấy ủy quyền khai nhận, phân chia di sản thừa kế

 

      Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: