Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhấtĐánh giá bài viết GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Cơ quan cấp GPXD… ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  —————   ………., ngày …… tháng ….. năm …… GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO […]

Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/ nhà ở mới nhất
Đánh giá bài viết

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

Số:      /GPSC (GPCT)

 1. Cấp cho:…………………………………………………………………..

     – Địa chỉ: …………………………………………………………..

     – Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………………

     – Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

     – Số nhà: …………. Đường (phố) …………… Phường (xã) ……………………………….

     – Quận (huyện) ……………………………. Tỉnh, thành phố: ………………………………….

     – Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

 1. Hiện trạng công trình:……………………………………………………………………….

     – Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ….. m2.

     – Tại: …………………………………………… . …………………………………….

     – Phường (xã) ……………………… Quận (huyện) ……………… Tỉnh, thành phố: ………

     – Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: ……………………………..

     – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………..m2.

     – Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

     – Chiều cao công trình: ……m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

     – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau:………………………..

     – Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………….

     – Diện tích cải tạo: …….m2.

     – Tổng diện tích sàn: …….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

     – Chiều cao công trình: …….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

     – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình:……………………….
 2. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Nơi nhận:
– Chủ đầu tư; 

– Lưu VT, …..

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp phápcủa các chủ sở hữu liền kề.
 2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
 3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.
 4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.
 5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

 1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………………………..
 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:……………………………………………………

 

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

     Trên đây là Mẫu giấy phép sửa chữa cải tạo công trình/nhà ở. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giấy phép sửa chữa cải tạo công trình, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.