Mẫu báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non

Mẫu báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm nonĐánh giá bài viết Báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non      Mẫu báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non dành cho phòng giáo dục đào tạo cấp huyện được ban hành […]

Mẫu báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non
Đánh giá bài viết

Báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non

     Mẫu báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non dành cho phòng giáo dục đào tạo cấp huyện được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách chuyển xếp lương, tổng hợp báo cáo về sở giáo dục và đào tạo, sở tài chính, sở nội vụ thẩm định (Mẫu số 05).

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………………

Mẫu số 05

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM………
(Dành cho Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện)

Đơn vịTriệu đồng

STT

Đơn vị

Số giáo viên được chuyển xếp lương

Lương, phụ cấp hiện hưởng

Tổng hệ số lương xếp chuyển

Tiền lương và các khoản trích nộp theo quy định

Chênh lch tiền lương, phụ cấp, các khoản trích nộp tăng thêm 01 tháng

Kinh phí tăng thêm 01 năm

 

Tổng tiền lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương

Lương ngạch bậc

Phụ cấp chức vụ (nếu có)

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp ưu đãi ngành

Kinh phí trích nộp BHXH, BHYT, BHTN

 

Tổng hệ số lương

Kinh phí trích nộp BHXH, BHYT, BHTN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Trường mầm non A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trường…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Trường mm non A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA UBND (CP HUYỆN)
Tổng số người được hỗ trợ: …….người
Tổng kinh phí hỗ trợ năm 20…: ……đồng
……..ngày …….tháng ……….năm………
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

……..ngày …….tháng ……….năm………
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Tải bao-cao-nhu-cau-chuyen-xep-luong-cho-giao-vien-mam-non

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về báo cáo nhu cầu chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.