Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 mới nhất

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất 2020 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;..có hiệu lực từ 01/01/2018...

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

     Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lần đầu tiên, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực từ năm 2018, hiện tại chưa có văn bản nào thay thế luật này. Đây là tín hiệu vui đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tạo động lực cho doanh nghiệp này phát triển. Theo đó, luật này có một số điểm nổi bật có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

  • Doanh nghiệp do nữ làm chủ được ưu tiên hỗ trợ
  • Được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn
  • Được hỗ trợ giá thuê mặt bằng trong 05 nă. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.
  • Được miễn, giảm chi phí đào tạo về quản trị doanh nghiệp
  • Nhiều ưu đãi với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
  • Ưu tiên riêng với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

    Bạn có thể xem nội dung luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất được trình bày dưới đây:

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 04/2017/QH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

LUẬT

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

3. Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

(…………………………………………………………………….)

>>>> Bạn có thể tải luật doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất: Tại đây

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung