• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

 • Không đi bầu cử có bị phạt không? Trách nhiệm bầu cử của công dân Việt Nam
 • Không đi bầu cử có bị phạt không
 • Tin tức tổng hợp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết
Cứ mỗi nhiệm kỳ 4 năm 1 lần, đất nước ta lại tiến hành bầu cử với hoạt động bỏ phiếu của toàn thể công dân. Tất cả những ai đáp ứng đủ yêu cầu đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử và đóng góp ý kiến xây dựng đất nước. Vậy nếu không đi bầu cử thì có bị phạt không? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại nội dung bài viết này.

Quyền và trách nhiệm bầu cử của công dân

Theo Hiến pháp và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, bầu cử là quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam đủ điều kiện.
 • Quyền bầu cử: Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
 • Trách nhiệm bầu cử: Công dân có trách nhiệm tham gia bầu cử, thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình vào việc lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho mình tham gia giải quyết các vấn đề chung của đất nước, địa phương.

Những ai có thể đi bầu cử?

Theo Điều 27 Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, những người có thể đi bầu cử là:
 • Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú tại nơi tổ chức bầu cử đến ngày bầu cử được công bố.
 • Không bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Không phải là người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.
 • Không phải là người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
 • Không phải là người mất năng lực hành vi dân sự.
Ngoài ra, công dân đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hoặc đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài vẫn có quyền bầu cử và được quy định về cách thức thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Ví dụ:
 • Ông A, 20 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và đang sinh sống tại đây có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Bà B, 19 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh nhưng đang học đại học tại Hà Nội không có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Ông C, 60 tuổi, đã từng bị tước quyền bầu cử do vi phạm pháp luật hiện nay đã hết thời hạn tước quyền bầu cử có quyền tham gia bầu cử.
 • Ông D, 40 tuổi, đang thụ án tù không có quyền tham gia bầu cử.
 • Bà E, 55 tuổi, bị mất năng lực hành vi dân sự không có quyền tham gia bầu cử.
 • Anh F, 22 tuổi, đang là sĩ quan Quân đội nhân dân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài vẫn có quyền tham gia bầu cử và được quy định về cách thức thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Không đi bầu cử có bị phạt không?

Hiện nay, Luật pháp Việt Nam chưa có quy định nào về việc xử phạt đối với người đủ điều kiện bầu cử nhưng không đi bầu cử. Do đó, việc không đi bầu cử không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, không đi bầu cử là bỏ qua quyền và trách nhiệm của bản thân, đồng thời thể hiện sự thiếu quan tâm đến việc tham gia vào các vấn đề chung của đất nước, địa phương.

Lý do nên tham gia bầu cử

 • Bầu cử là quyền lợi của mỗi công dân: Tham gia bầu cử là cách để công dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân vào việc lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho mình tham gia giải quyết các vấn đề chung của đất nước, địa phương.
 • Bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân: Tham gia bầu cử là thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 • Bầu cử góp phần lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân: Việc tham gia bầu cử giúp cho việc lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.
Bầu cử là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Do đó, mỗi công dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia đầy đủ, đúng quy định vào các kỳ bầu cử. Việc không đi bầu cử là bỏ qua quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, đồng thời thể hiện sự thiếu quan tâm đến việc tham gia vào các vấn đề chung của đất nước, địa phương. 
Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178