Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì theo quy định của pháp luật

Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì theo quy định của pháp luật, là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền

 Khái niệm cải cách thủ tục hành chính

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc: Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì ạ? Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khái niệm cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về khái niệm cải cách thủ tục hành chính như sau:

1. Căn cứ pháp lý về khái niệm cải cách thủ tục hành chính

2. Nội dung tư vấn về khái niệm cải cách thủ tục hành chính

2.1 Thủ tục hành chính là gì?

     Thủ tục hành chính là những quy định, trình tự về thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân.

     Hậu quả của thủ tục hành chính rườm rà sẽ gây ra phiền hà cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích và công việc chung của cơ quan, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác giữa nước ta với nước ngoài, gây ra những câu chuyện cậy quyền, gây khó dễ, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính, là nơi thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của cá nhân.

 Khái niệm cải cách thủ tục hành chính

Khái niệm cải cách thủ tục hành chính

2.2 Cải cách thủ tục hành chính

     Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia.

     Cải cách thủ tục hành chính là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách các quy định về các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính.

     Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 

     Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây:

  • Cơ chế một cửa và một cửa liên thông
  • Kiểm soát thủ tục hành chính
  • Đánh giá tác động thủ tục hành chính
  • Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
  • Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

2.3 Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2018

     Theo quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC, Cải cách thủ tục hành chính năm 2018 được các bộ, ngành và địa phương thực hiện như sau:

     “Tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nông nghiệp nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển dlịch, tiếp cận tín dụng; bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công; lý lịch tư pháp, hộ tịch… Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp”

2.4 Ý nghĩa của cải cách hành chính

     Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị – xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.

      Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cải cách thủ tục hành chính:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cải cách thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn./.