Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪ KÊ KHAI Kiến thức của bạn:      Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Thông tư 95/2016/TT-BTC  Nội dung tư vấn  Mẫu tờ khai […]

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪ KÊ KHAI

Kiến thức của bạn:

     Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

 Nội dung tư vấn

  1.  Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân

Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân được quy định tại phụ lục đính kèm Thông tư 95/2015/TT-BTC

Dành cơ quan thuế ghi

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai:

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC

 

 

Nơi nhận: 

 

 

                                 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

                      (Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

 Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………………….
  2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….

Nam

 

 

Nữ

 

  1. Giới tính:

  2. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………..
  3. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………..

5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……….………..

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………

  1. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………………………………..

6b. Xã, phường: …………………………………………………………………………………………………………

6c. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………………………………..

6d. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

6đ. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………………..

     7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………………………………….

7b. Xã, phường: …………………………………………………………………………………………………………..

7c. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………………………………….

7d. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

  1. Điện thoại liên hệ: ……………………………………….. Email: …………………………………………
  2. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: …………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

   …, ngày …tháng  … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

Tải mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai

Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai

Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và hướng dẫn kê khai

     2. Hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân

1. Họ và tên người đăng ký thuế:

     Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh:

     Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính:

     Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch:

     Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân:

     Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

     Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú:

     Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email:

     Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:

     Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: