Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất – Luật Toàn Quốc

Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất – Luật Toàn Quốc5 (100%) 1 vote      Đơn xin thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn viết đơn xin thuê đất CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất – Luật Toàn Quốc
5 (100%) 1 vote

     Đơn xin thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn viết đơn xin thuê đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

             Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 …………………………………………….

1. Người xin thuê đất 2………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích: 3……………………………………………………………………………………

7. Thờihạn sử dụng:…………………………………………………………………………..…………..

8.Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền  thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất

Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất

Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất:

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất

2 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

>>> Tải mẫu đơn xin thuê đất và hướng dẫn viết đơn thuê đất TẠI ĐÂY

     Để được Hướng dẫn viết đơn xin thuê đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!