Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp online

Phiếu lý lịch tư pháp online là gì? Quy định pháp luật về phiếu lý lịch tư pháp? Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp online?

1. Phiếu lý lịch tư pháp là gì

     Theo Luật lý lịch tư pháp 2009,  lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

     Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

     Có hai loại phiếu lý lịch tư pháp:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1       

     –  Cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình ; 

     – Cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2:

     – Cấp cho Cơ quan tiến hành tố tụng  để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

     – Cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

     Hiện nay, thay vì đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp thì người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp bằng hình thức online –  trực tuyến, được triển khai thực hiện thông qua cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

2. Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

     Điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm các cơ quan sau:

     Thứ nhất: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

      Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

     Thứ hai: Sở tư pháp

     Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

     Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

      Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

3. Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp online

     Để có thể làm phiếu lý lịch tư pháp online, đầu tiên cần phải truy cập vào Cổng Dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo đường dẫn sau https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home.

     Bước 1: Chọn thông tin đối tượng nộp hồ sơ và nơi thường trú hoặc tạm trú để sang trang khai lý lịch tư pháp trực tuyến.

     Đối tượng nộp hồ sơ bao gồm:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
 • Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

    Sau khi chọn đối tượng, màn hình sẽ hiển thj mục chọn nơi thường trú hoặc tạm trú.

     Ấn nút “>>” để di chuyển tới mục tiếp theo.

       Bước 2: Nhấn nút “NHẬP TỜ KHAI” ở màn hình chính để tiến hành nhập thông tin

     Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin chi tiết của tờ khai vào các trường tương ứng. Nhập xong bấm nút “TIẾP TỤC”;

     Thông tin tờ khai cần phải nhập bao gồm:

 • Thông tin nhân thân.  

     Bao gồm mục thông tin cơ bản và thông tin cha, mẹ, vợ hoặc chồng.   

     Lưu ý ở mục này:

     – Những trường thông tin nào đánh dấu (*) là những thông tin bắt buộc nhập

     – Ngày cấp giấy tờ (CMND/Hộ chiếu) phải nhập theo đúng định dạng dd/mm/yyyy

 • Quá trình cư trú tính từ khi đủ 14 tuổi

     Để nhập thông tin về quá trình cư trú, nhấn nút [Nhập thông tin cư trú/Add rows], sau đó nhập thông tin vào các ô trống.

     Lưu ý ở mục này:

     – Có thể nhập tối đa 15 bản ghi thông tin về quá trình cư trú.

     – Công dân phải nhập chính xác và đầy đủ thông tin quá trình cư trú. Trường hợp sai hoặc thiếu, Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận!

 • Các thông tin khác

     Cần phải điền đầy đủ các thông tin:

     – Mục đích cấp phiếu;

     – Số lượng phiếu cấp thêm;

     – Thông tin án tích;

     – Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số:…;

     – Có hay không yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.

     Lưu ý ở mục này: 

     – Cần phải xác định đúng nội dung thu lệ phí để lựa chọn chính xác mức lệ phí cần phải nộp. Trường hợp lựa chọn sai mức lệ phí, hồ sơ sẽ không được tiếp nhận!

     – Mục hồ sơ đính kèm bao gồm các loại giấy tờ: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu, Chứng minh nhân dân (scan 2 mặt), Hộ khẩu thường trú (scan đầy đủ trang bìa và các trang đã ghi thông tin liên quan đến bản thân), Biên nhận nộp tiền.

 • Nhập thông tin đăng ký dịch vụ dịch thuật (đối với những đơn vị có cung cấp dịch vụ dịch thuật)

     Lưu ý ở mục này: Khi chọn ngôn ngữ dịch thì bắt buộc phải nhập số lượng bản dịch

 • Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả (đối với những đơn vị có cung cấp dịch vụ bưu chính)

     Lưu ý ở mục này:

     – Công dân không nhập địa chỉ nộp hồ sơ và trả kết quả ngoài lãnh thổ Việt Nam

     – Khi tích chọn đăng ký nộp/nhận kết quả thì bắt buộc phải nhập địa chỉ lấy/nhận hồ sơ và địa phương tương ứng

     Bước 4: Xác nhận lại thông tin đã nhập.

     Nếu đúng bấm nút “TIẾP TỤC”; Người dùng có thể in tờ khai đã nhập ra file word  bằng cách nhấn nút [In tờ khai] ở góc phải. 

     Bước 5: Nhập mã xác nhận để xác thực người dùng

     Hệ thống sẽ trả lại cho người dùng mã số đăng ký trực tuyến. Nhấn nút [Hoàn thành/FINISH] để hoàn tất quá trình đăng ký của mình
     Lưu ý: Ghi nhớ mã số đăng ký trực tuyến được cấp, khi nộp hồ sơ phải cung cấp mã số này cho bộ phận tiếp nhận để nhận phiếu hẹn trả kết quả.

     Bước 6: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính

     Sau khi đăng ký lý lịch tư pháp online, cần chuẩn bị các hồ sơ sau để nộp lên đơn vị cấp Lý lịch tư pháp đã chọn. Hồ sơ phải chuẩn bị bao gồm:

 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu),
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu (hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú);
 • Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính nếu chọn (Mẫu số 01/2014/LLTP);
 • Tờ khai đã in;
 • Mã số đăng ký trực tuyến lý lịch tư pháp được cấp;
 • Phí cấp lý lịch tư pháp cũng như phí chuyển phát (nếu có).   

4. Câu hỏi liên quan đến Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp online

Câu hỏi 1: Thưa luật sư, mức thu phí làm lý lịch tư pháp online là bao nhiêu?

     Căn cứ Điều 4 Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 

 • 200.000 đồng một lần trên một người đối với phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp  
 • 100.000 đồng một lần trên một người đối với phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)  
 • Miễn phí đối với:  

     – Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
     – Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.
     – Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.
     – Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
     – Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

Câu hỏi 2: Thưa luật sư, lý lịch tư pháp được sử dụng nhằm mục đích gì?

     Căn cứ theo Điều 3 Luật lý lịch tư pháp 2019, lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ được sử dụng với mục đích:

     – Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

     – Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

     – Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

     – Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp online

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hướng dẫn làm phiếu lý lịch online. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Châu Anh