Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện như thế nào?

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện được quy định như thế nào, Nếu như thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Câu hỏi của bạn về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 

     Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin cho biết hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện được quy định  như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

2. Nội dung tư vấn về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

     Theo quy định trên thì ta có thể hiểu hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng đơn vụ theo đó đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

     Hiện nay, Bộ luật dân sự năm 2015 cho phép bên tặng cho tài sản có yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Cụ thể điều 462 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện. 3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

     Quy định trên cho thấy, trước khi tặng cho tài sản, bên được tặng cho có quyền yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ, đương nhiên là các nghĩa vụ đó không được trái với quy định của pháp luật, đạo đước xã hội. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

     Nếu như thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

      Để được tư vấn chi tiết về Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.