Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất được bồi thường như thế nào?

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất được bồi thường như thế nào?Đánh giá bài viết HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI BỊ THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức cho bạn:      Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào nếu Nhà nước […]

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất được bồi thường như thế nào?
Đánh giá bài viết

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI BỊ THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức cho bạn:

     Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào nếu Nhà nước thu hồi đất?

19006500

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7 gọi 19006500

Câu trả lời của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

         Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất thì phụ thuộc vào loại đất mà có những chính sách thu hồi khác nhau: bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp (mà không phải là đất ở). Cụ thể:

        Thứ nhất, nếu đất thu hồi là đất nông nghiệp thì theo Điều 77 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường được thực hiện như sau:

        “Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về chi phí đầu tư còn lại.

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển QSDĐ vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thỉ hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

-Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cả nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.”

     Thứ hai, nếu hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất phi nông nghiệp thì theo Điều 80 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường được thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.”

     Như vậy, việc thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân còn phụ thuộc vào từng loại đất bị thu hồi cũng như chủ thể đang trực tiếp được giao     

      Luật Toàn Quốc hy vọng là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách..

Trân trọng./.                                  

 Liên kết tham khảo: