Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu2 Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu3 Nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm […]

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định
5 (100%) 1 vote

Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của bạn:

 • Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

   1. Phương thc kim tra thực phẩm nhập khẩu

   Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

   Thứ nhất: Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

    Thứ hai: Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

    Thứ ba: Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

    2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra giảm

    Khoản 1 Điều 18 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm bao gồm: 

 • Bản tự công bố sản phẩm;
 • 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp;
 • Trong trường hợp sản phẩm có nguồn gốc thủy sản và động vật trên cạn, trừ các sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính).
  Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

  Hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

    3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và phương thức kiểm tra chặt

    Khoản 2 Điều 18 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường và phương thức kiểm tra chặt bao gồm: 

 • Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản tự công bố sản phẩm;
 • 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường (bản chính);
 • Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list);
 • Trong trường hợp sản phẩm là động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính), trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biển bán trực tiếp cho Việt Nam.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về hồ sơ đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.