Các trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) như sau: [...]

Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của bạn:

 • Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

    1. Các trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

     Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) như sau:

 • Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức min thuế nhập khu theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.
 • Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.
 • Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.
 • Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
 • Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.
 • Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

  Trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu

    2. Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn

    Điều 14 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dân luật an toàn thực phẩm quy định yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu như sau:

   Thứ nhất: Sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu, trừ các thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thực phẩm do tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài nhưng bị trả về và các trường hp quy định tại Điều 13 Nghị định này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

    a) Có xuất xứ từ quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm đáp ứng quy định của Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đưa vào danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản vào Việt Nam;

    b) Đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm: Phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam;

    c) Mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biển bán trực tiếp cho Việt Nam).

    Thứ hai: Thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu trên vào danh sách xuất khẩu vào Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

    Thứ ba: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan hải quan danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức, cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm trên vào Việt Nam.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về trường hợp miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.