Gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử

Gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử...người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ...

GỬI ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

Kiến thức của bạn:

     Gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử.

Kiến thức của luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử.

Theo quy định tại nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (sau đây gọi là giao dịch điện tử) là việc người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và việc Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

       Ngày 30/12/2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP để hướng dẫn thi hành một số quy định về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử. Việc ban hành Nghị quyết này đánh dấu một bước tiến lớn trong tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải cách tư pháp nói riêng của Đảng và Nhà nước nhằm bắt kịp với xu thế hội nhập trong hiện tại và tương lai của Đất nước.

      Theo đó:

  1. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử.

       Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án phải có các điều kiện sau:

  • Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
  • Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận;
  • Đã đăng ký giao dịch thành công;
  • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  1. Giao dịch điện tử trong gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ

  • Gửi đơn khởi kiện: người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án.

      Kết quả xử lý đơn khởi kiện được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện.

  • Gửi tài liệu, chứng cứ: người khởi kiện, người tham gia tố tụng gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trừ trường hợp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; chứng cứ là vật chứng; tài liệu nghe được, nhìn đượchoặc những tài liệu, chứng cứ khác mà không thể định dạng dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử.

       Tòa án kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã nhận và gửi thông báo đã nhận tài liệu, chứng cứ từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện, người tham gia tố tụng trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu, chứng cứ.

       Sau khi đã gửi tài liệu, chứng cứ qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án, người khởi kiện, người tham gia tố tụng phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó chậm nhất là tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

     

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử. , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.