• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Điều kiện và hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại: Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định; Có phương án kinh doanh khả thi

 • Điều kiện và hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại
 • Hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

HỒ SƠ THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Câu hỏi về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại

    Điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại

Câu trả lời về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại

 2.1. Điều kiện cấp giấy phép đối với các tổ chức tín dụng

Khoản 1 điều 20 Luật các tổ chức tín dụng quy định tổ chức tín dụng được cấp giấy phép khi đủ 5 điều kiện sau:
 • Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
 • Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định
 • Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan;
 • Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.
[caption id="attachment_128281" align="aligncenter" width="450"]Hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại Hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại[/caption]

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại

     Các văn bản tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại do Trưởng Ban trù bị ký, có tiêu đề “Ban trù bị thành lập và tên ngân hàng thương mại”. Trong bộ hồ sơ phải có danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ. Điều 14 thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định hồ sơ bao gồm:      - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 02a Thông tư này.      - Dự thảo Điều lệ.      - Đề án thành lập ngân hàng thương mại, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
 • Sự cần thiết thành lập ngân hàng thương mại;
 • Tên ngân hàng thương mại, tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến đặt trụ sở chính, thời gian hoạt động, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động;
 • Năng lực tài chính của các cổ đông góp vốn thành lập, thành viên góp vốn;
 • Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động của ngân hàng dự kiến trong 03 năm đầu tiên;
 • Danh sách nhân sự dự kiến trong đó mô tả chi tiết trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị rủi ro đáp ứng được các yêu cầu của từng vị trí, chức danh:
 • Chính sách quản lý rủi ro: Nhận diện, đo lường, phòng ngừa, quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác trong quá trình hoạt động;
 • Công nghệ thông tin
 • Khả năng đứng vững và phát triển của ngân hàng trên thị trường:
 • Hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ
 • Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: Phân tích thị trường, chiến lược, mục tiêu và kế hoạch hành động, các báo cáo tài chính của từng năm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và thuyết minh khả năng thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong từng năm).
     - Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến:
 • Sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;
 • Các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật;
 • Trường hợp người dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, phải có văn bản cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cư trú và làm việc tại Việt Nam.
     - Biên bản cuộc họp cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập hoặc văn bản của chủ sở hữu về việc lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị, thông qua dự thảo Điều lệ, đề án thành lập ngân hàng và danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ thành lập ngân hàng thương mại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật ngân hàng: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178