Chung

Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh

Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh

QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BHXH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1399/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số

Xem tiếp »

Thông tư 26/2014/TT-BQP về Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội

Thông tư 26/2014/TT-BQP về Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội

THÔNG TƯ 26/2014/TT-BQP BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH HIỂM NGHÈO, DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG QUÂN ĐỘI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Xem tiếp »

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

     Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 181/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Xem tiếp »

Tải luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – Luật Toàn Quốc

Tải luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – Luật Toàn Quốc

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 24/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM      Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham

Xem tiếp »

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

     Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM

Xem tiếp »

Tải Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Tải Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008

Xem tiếp »

Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

     Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè ngày 18/8/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1125/NGCBQLGD-CSNGCB V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian

Xem tiếp »

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 185/2013/ NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 185/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Xem tiếp »

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 40/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn

Xem tiếp »

Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang về các khoản thu phí, lệ phí và tỉ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang về các khoản thu phí, lệ phí và tỉ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

     Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang về các khoản thu phí, lệ phí và tỉ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/NQ-HĐND   Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Xem tiếp »
Trang 1 của 7512345...102030...Cuối »