Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng

ĐIỀU KIỆN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VAY VÔN NGÂN HÀNG Câu hỏi của bạn:        Các điều kiện để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng? Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn! Cảm ơn bạn […]

ĐIỀU KIỆN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VAY VÔN NGÂN HÀNG

Câu hỏi của bạn:

       Các điều kiện để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng?

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

     Căn cứ pháp lý:

     Nội dung tư vấn:

       Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Điều 167 Luật Đất đai 2013 về “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ” quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất  vay vốn tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với trường hợp đất thuê trả tiền thuê hàng năm thì người sử dụng đất chỉ được thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai 2013 về “Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất”.

       Thời điểm để có thể thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng, theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 là khi người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước; trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp khi có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

       Cũng theo Điều 168 Luật Đất đai 2013, nếu người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện việc thế chấp.

       Ngoài việc phải có Giấy chứng nhận QSDĐ như đã nêu trên, để thế chấp QSDĐ vay vốn ngân hàng, Điều 188 Luật Đất đai 201 quy định người sử dụng đất phải có các điều kiện khác gồm: đất không có tranh chấp, QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng đất (thế chấp trong thời hạn sử dụng đất).

       Trong trường hợp trên đất có nhà ở, thì khi thế chấp cả QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở, còn phải tuân thủ điều kiện thế chấp nhà ở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Luật Nhà ở về “Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch”, cụ thể là nhà ở phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

       Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định việc thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

       Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

      Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

      Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo:

Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng
Đánh giá bài viết