Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe ... Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại ...

 ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE

Kiến thức của bạn:

     Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 Nội dung tư vấn

Theo điều điều Thông tư 141/2013/TT-BYT quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở khám sức khỏe

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả KSK do cơ sở mình thực hiện.

2. Tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động KSK do cơ sở mình thực hiện vào báo cáo hoạt động chung của cơ sở và báo cáo theo quy định về thống kê, báo cáo.”

Để thực hiện được trách nhiệm đó, thì ít nhất cần đáp ứng các điều kiện sau:

     1. Điều kiện về nhân sự cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

     1.1. Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề KBCB thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.

Cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

Cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

     1.2. Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCB và có thời gian KBCB ít nhất là 54 tháng.

 • Được người có thẩm quyền của cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở KBCB.

     1.3. Đối với cơ sở KSK cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên.
 • Khi người được KSK và người KSK không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong KBCB theo quy định của Luật KBCB.

     2. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

 • Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung KSK.

 • Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

     3. Điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe

     3.1. Điều kiện đối với cơ sở KSK không có yếu tố nước ngoài: Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy KSK quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

     3.2. Điều kiện đối với cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài, ngoài việc đáp ứng quy định tại mục 3.1 nêu trên, phải thực hiện được các kỹ thuật cận lâm sàng sau:

 • Xét nghiệm máu: Công thức máu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu;
 • Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu;
 • Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E;
 • Xét nghiệm huyết thanh giang mai;
 • Xét nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm HIV (HIV dương tính);
 • Thử phản ứng Mantoux;
 • Thử thai;
 • Xét nghiệm ma tuý;
 • Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng;
 • Điện tâm đồ;
 • Điện não đồ;
 • Siêu âm;
 • Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong.

     Trường hợp cơ sở KSK có yếu tố nước ngoài chưa đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật quy định tại điểm đ và điểm n Khoản 2 Điều này thì phải ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở KBCB có giấy phép hoạt động và được phép thực hiện các kỹ thuật đó.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Điều kiện của cơ sở được phép thực hiện khám sức khỏe, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Doanh nghiệp: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn./.