Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng mới nhất

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng quy định tại......cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hoạt động xây dựng phải đáp...

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Câu hỏi của bạn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

     Xin chào luật sư! Mong luật sư giải đáp giúp tôi về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Nội dung tư vấn về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

     Trước khi đưa những công trình đi vào thi công cần phải có những bản vẽ thiết kế xây dựng. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để hoạt động trong lĩnh vực này các cá nhân phải được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. Vậy, điều kiện để cấp loại chứng chỉ này được quy định như thế nào? Luật Toàn Quốc xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

     Thiết kế quy hoạch xây dựng cũng là một nội dung trong hoạt động xây dựng. Do đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng thì trước tiên cá nhân phải đáp ứng các điều kiện chung để cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng theo điều 45 nghị định 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 100/2018/NĐ-CP): 

Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

     Như vậy, Căn cứ theo quy định trên, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng bao gồm:

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: Hạng I, hạng II và hạng III
  • Đã được sát hạch và đạt yêu cầu đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

2.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

    Theo điều 47 nghị định 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 100/2018/NĐ-CP), để hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

     – Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau:

  • Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 10 đồ án quy hoạch (trong đó ít nhất 05 đồ án là quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Hạng II: Đã chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 06 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 12 đồ án quy hoạch (trong đó, ít nhất có 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc tham gia thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 03 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Ngoài ra, phạm vi hoạt động khi được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng được quy định như sau:

  • Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành của các đồ án quy hoạch xây dựng;
  • Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn;
  • Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn.

     Như vậy, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng được các điều kiện trên. Đồng thời, phạm vi được phép hoạt động đối với từng hạng chứng chỉ cũng được quy định rõ ràng. Nhờ vậy có thể đáp ứng được nhu cầu về thiết kế quy hoạch xây dựng đối với từng hạng chứng chỉ và lựa chọn các cá nhân phù hợp.

     Kết luận: Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng chỉ được cấp cho cá nhân. Theo đó, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng điều kiện chung theo điều 45 nghị định 59/2015/NĐ-CP và các điều kiện riêng về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo điều 47 nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung