Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Em hiện là sinh viên cao đẳng dược đã ra trường. Em đang muốn làm Chứng Chỉ Hành Nghề Dược...thời gian thực hành 18 tháng...điều kiện cấp chứng chỉ dược..

Chứng chỉ hành nghề dược

Câu hỏi của bạn về chứng chỉ hành nghề dược: 

     Xin chào luật sư!

     Em hiện là sinh viên cao đẳng dược đã ra trường. Em đang muốn làm Chứng Chỉ Hành Nghề Dược. Thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng của em là 16/10/2018. Theo em tìm hiểu quy định 18 tháng thực hành tại cơ sở dược. Nhưng có phương án nào để em có thể làm chứng chỉ hành nghề khi chưa đủ thời gian thực hành không ạ? Em hi vọng sớm nhận được giải đáp.  

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về chứng chỉ hành nghề dược:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chứng chỉ hành nghề dược, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chứng chỉ hành nghề dược như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chứng chỉ hành nghề dược

2. Nội dung tư vấn về chứng chỉ hành nghề dược

     Ngành y, dược là lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, đối với trường hợp của bạn để hoạt động trong lĩnh vực này bạn cần phải có đủ điều kiện và được nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề dược. Cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

     Theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016 thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định như sau:

1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền; d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực. Việc áp dụng Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại Điểm l Khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;

c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm l Khoản 1 Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

4. Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

5. Đối với người tự nguyện xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi, phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều này.

     Căn cứ theo quy định trên, ngoài việc có bằng cấp chuyên môn y, dược bạn còn phải đáp ứng các điều kiện về: Thời gian thực hành tại các cơ sở về kinh doanh dược, khám chữa bệnh,…có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời, bạn không bị hạn chế năng lực hành vi dân sư, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cấm hành nghề dược theo quy định.

Chứng chỉ hành nghề dược

2.2. Điều kiện về người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

     Căn cứ điều 11 luật dược năm 2016, những vị trí công việc sau đây phải có chứng chỉ hành nghề dược:

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.
  • Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
  • Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

     Theo đó, đối với mong muốn của bạn đã dề cập với chúng tôi là đang muốn làm Chứng Chỉ Hành Nghề Dược và theo như tìm hiểu thì đối với trường hợp của bạn pháp luật quy định phải có thời gian thực hành tại cơ sở dược tối thiểu là 18 tháng. Đối chiếu với quy định của pháp luật, thời hạn này phù hợp với điều kiện về người chịu trách nhiệm về chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc. Cụ thể, điều 18 luật dược năm 2016 đã quy định như sau:

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại Điểm a, e hoặc g Khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

     Như vậy, bạn đang có mong muốn làm người chịu trách nhiệm về chuyên môn về dược của quầy thuốc. Theo đó, bạn phải có một trong các các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng dược sỹ, Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược. Đồng thời, bạn phải có thời gian thực hành 18 tháng tại cơ sở dược phù hợp.

     Kết luận: Nếu bạn đáp ứng đủ tất cả các điều kiện về bằng cấp chuyên môn, sức khỏe, lý lịch nhân thân thì có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với quy mô hoạt động tại quầy thuốc . Tuy nhiên, bạn phải trải qua thời gian thực hành tối thiểu 18 tháng tại quầy thuốc hoặc cơ sở dược phù hợp khác. Chúng tôi lưu ý với bạn rằng thời hạn này không bắt buộc tính từ khi bạn được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học mà tính trên thời gian thực hành thực tế của bạn tại các cớ sở dược. Đồng thời, đây là quy định bắt buộc đối để xin cấp chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp của bạn

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về chứng chỉ hành nghề dược quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung