Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú trong trường hợp: có thay đổi chủ hộ , thay đổi về họ, tên, chữ đệm

ĐIỀU CHỈNH NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỔ TẠM TRÚ

Kiến thức của bạn:

     Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật cư trú sửa đổi 2013
  • Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:

     Khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú quy định như sau:

Điều 30. Đăng ký tạm trú

1. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.

     Điều 18, thông tư 35/2014 TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú quy định về việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú như sau:

1. Đối tượng, hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú thực hiện theo Điều 29 Luật Cư trú.”

     Theo quy định trên thì phải điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú trong những trường hợp sau:

  • Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ.
  • Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu ;
  • Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà;
  • Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

2. Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:

     Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu;

     Trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu;

     Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh; trong cùng một huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

3. Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

a. Hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

     Chủ hộ hoặc người được ủy quyền theo quy định đến làm thủ tục điều chỉnh phải xuất trình:

  • Sổ tạm trú;
  • Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi như: ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới; giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch.
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02)

b. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

     Công dân có thể điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi có thay đổi.

c. Thời gian giải quyết

     Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung những thay đổi trong sổ tạm trú cho công dân và sổ đăng ký tạm trú.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về vấn đề điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: