Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 20195 (100%) 1 vote Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ      Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định […]

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ- 2019
5 (100%) 1 vote

Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

     Công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định 102/2018/NĐ-CPNghị định này quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, một số chế độ đãi ngộ khác và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Mẫu số 2

…………………….
…………………….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……../…………
V/v đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số ……/2018/NĐ-CP

…. …., ngày….. tháng…. năm … … … …

 

Kính gửi:…………………………(2)

Căn cứ Nghị định số……/2018/NĐ-CP ngày … tháng …. năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Căn cứ hồ sơ của đối tượng và đề nghị của………………………………………………………… (1), đề nghị……………………………………………………(2) giải quyết chế độ hỗ trợ cho ………..đối tượng.

(Có danh sách kèm theo)

Đề nghị …………………………………….(2) xem xét giải quyết./.

 

 

………………….. (3)
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Cấp đề nghị.

(2) Bộ Quốc phòng hoặc UBND cấp tỉnh hoặc cấp trên trực tiếp cấp đề nghị.

(3) Chức vụ người ký.

>> Tải cong-van-de-nghi-huong-che-do-ho-tro-cho-nguoi-co-cong

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về công văn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung