Chiều rộng phần ban công được nhô ra khi xây nhà theo quy định của pháp luật?

Chiều rộng phần ban công được nhô ra khi xây nhà được quy định tại Mục 2.8 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ xây dựng, cụ thể như sau:

CHIỀU RỘNG PHẦN BAN CÔNG ĐƯỢC NHÔ RA KHI XÂY NHÀ

Kiến thức của bạn:                                    

Chiều rộng phần ban công được nhô ra khi xây nhà theo quy định của pháp luật?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”

Nội dung kiến thức:

     Về chiều rộng phần ban công được nhô ra được quy định tại mục 2.8.10 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD, cụ thể như sau:

1. Chiều rộng phần ban công được nhô ra trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đỏ

     “Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua…, nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

     + Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng 2.9, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

     + Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực;

     + Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.”

Bảng 2.9: Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng

Chiều rộng lộ giới (m)

Độ vươn ra tối đa (m)

Dưới 7m

0

7 – 12

0,9

>12 – 15

1,2

>15

1,4

     Như vậy, trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đỏ chiều rộng phần ban công nhô ra khi xây nhà phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới và phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1m.

2. Chiều rộng phần ban công nhô ra trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ

Mục 2.8.11 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD quy định:

     “-Không có bộ phận nào của nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ.

     – Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau:

     + Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà;

     + Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia.”

     Trong trường hợp này, chiều rộng phần ban công nhô ra quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng hay lô-gia.

Lưu ý:

  • Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.
  • Mái đón: là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà và hoặc he một phần đường đi từ hè, đường vào nhà.
  • Mái hè phố: là mái che gần vào tường ngoài nhà và che phủ một đoạn vỉa hè.

     Trên đây là quy định về chiều rộng phần ban công được nhô ra khi xây nhà. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: