Chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù theo quy định pháp luật.

Chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù theo quy định pháp luật: Chồng tôi sinh 9/1975, là công chức giáo dục, biên chế từ tháng 9 năm....

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI TRƯỜNG HỢP TẠM GIAM, ĐI TÙ

Câu hỏi của bạn:

   Chồng tôi sinh 9/1975, là công chức giáo dục, biên chế từ tháng 9 năm 1995, bị bắt và bị tạm giam ngày 29/6/2017 để điều tra. Tôi xin hỏi luật sư, nếu chồng tôi bị kết án và đi tù thì sẽ được hưởng những chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể nào hay nói cụ thể hơn chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù như thế nào? Có được chọn chế độ lấy tiền bảo hiểm trả 1 lần hay không, cách tính như thế nào, thời gian bao lâu thì được nhận? Nếu không được trả bảo hiểm 1 lần thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nào khác? Hiện tại, chồng tôi đang hưởng lương hệ số 4,32.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù.

    1. Chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù trong bảo hiểm xã hội một lần.

    Căn cứ theo khoản 1 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

    Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

“1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

    Theo quy định pháp luật, bảo hiểm xã hội một lần không cấm việc người đang chấp hành hình phạt tù không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chỉ cần chồng bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được hưởng. 

bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam

Bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam

    2. Chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù trong chế độ hưu trí

     Căn cứ theo điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”

     Vậy với chế độ hưởng lương hưu điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định pháp luật: Đủ tuổi hưởng lương hưu và đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội. Việc chồng bạn phải chấp hành hình phạt tù, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì vẫn hưởng bình thường, việc chấp hành hình phạt tù không ảnh hưởng đến hưởng lương hưu.

   3. Chế độ bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, đi tù trong bảo lưu thời gian đóng.

   Căn cứ theo điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

   Vậy nếu như chồng bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hay bảo hiểm xã hội một lần thì chồng bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian chấp hành hình phạt tù.

   Ngoài ra để hiểu hơn về bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm xã hội một lần bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

      Để được tư vấn vấn chi tiết về bảo hiểm xã hội với trường hợp tạm giam, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.