Quy định mới về cấp sổ đỏ cho condotel từ ngày 20/5/2023

Quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp sổ đỏ cho condotel được quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi có nghe nói hiện nay luật đất đai đã cho phép cấp sổ đỏ đối với loại hình căn hộ condotel. Không biết thông tin này cụ thể như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cấp sổ đỏ cho condotel về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cấp sổ đỏ cho condotel như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Condotel là gì?

     Pháp luật Việt Nam hiện hành hiện chưa có quy định cụ thể về khái niệm condotel là gì. Trên thực tế, tên gọi này được dùng để chỉ một loại bất động sản đó là căn hộ du lịch. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 168/2017/NĐ-CP thì căn hộ du lịch là: căn hộ có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch. Khách có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú. Hay nói theo cách khác, đây là loại bất động sản được hình thành từ sự kết hợp của loại hình căn hộ chung cư và khách sạn. Giống như căn hộ chung cư, condotel có phòng khách, phòng bếp để khách hàng có thể tự phục vụ và trải nghiệm như đang sống tại chính căn nhà của mình.

2. Luật đất đai có quy định cấp sổ đỏ cho condotel không?

     So với thời kỳ trước đây, hiện nay khung pháp lý đối với loại hình bất động sản condotel đã được quy định rõ ràng hơn nhiều.

     Cụ thể, ngày 15/5/223, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc cấp Giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở.

     Theo đó, các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho condotel, cách ghi thông tin trên Giấy chứng nhận cấp cho condotel đã được quy định rõ ràng, cụ thể như những loại hình bất động sản khác.

     Tại điểm 3.1 khoản 3 Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ đã nêu rõ:

3. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở

3.1 Trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,… thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP); trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP); mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

     Việc thể hiện thông tin về hình thức sử dụng trên trang 2 của Giấy chứng nhận: “sử dụng riêng” theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp chủ đầu tư chưa chuyển nhượng công trình; ghi: “sử dụng chung” theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp chủ đầu tư đã chuyển nhượng từng phần công trình, hạng mục công trình.

     Và ngoài ra, tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/5/2023) có quy định về: “Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở”

     Như vậy, kể từ ngày 20/5/2023, pháp luật đã có quy định cụ thể về các căn cứ áp dụng khi cấp sổ đỏ cho condotel, khách hàng, nhà đầu tư có thể yên tâm khi đầu tư vào loại hình bất động sản này.

CẤP SỔ ĐỎ CHO CONDOTEL

3. Cấp sổ đỏ cho condotel thực hiện như thế nào?

     Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục cấp sổ đỏ cho condotel được thực hiện theo quy trình các bước sau đây:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ về dự án đến Sở Tài nguyên và Môi trường

     Hồ sơ gồm có:

STT

Đối với dự án phát triển nhà ở:

Đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở:

1

Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án

3

Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng

Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký;

4

Giấy phép xây dựng (nếu có)

Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng

5

Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng

Danh sách các tài sản (công trình, hạng mục công trình, phần diện tích của hạng mục công trình)

 

6

Danh sách các căn hộ, công trình xây dựng

 

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng không phải là nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Bước 3: Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp sổ đỏ hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua tự đi nộp hồ sơ sơ xin cấp sổ đỏ

Hồ sơ gồm có:

  • Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật;
  • Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng không phải là nhà ở;
  • Giấy tờ nhân thân của bên mua.

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

  • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
  • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
  • Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP SỔ ĐỎ CHO CONDOTEL

4. Hỏi đáp về cấp sổ đỏ cho condotel:

Câu hỏi 1: Người mua condotel trong dự án có thể tự mình đi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ được không?

Trong trường hợp người mua và chủ đầu tư có thỏa thuận rằng người mua sẽ tự mình đi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì sau khi có thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc dự án đủ điều kiện đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để người mua tự đi nộp hồ sơ.

Câu hỏi 2: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho condotel cho người mua?

     Theo quy định hiện hành, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho condotel cho người mua trong các dự án là Văn phòng đăng ký đất đai.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cấp sổ đỏ cho condotel:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cấp sổ đỏ cho condotel và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về cấp sổ đỏ cho condotel và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.