Cách xác định hiệu lực của văn bản pháp luật

Xem mục lục của bài viết0.0.1 HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT1 Kiến thức của bạn:2 Câu trả lời của Luật sư:2.1 Căn cứ pháp lý:2.2 Nội dung tư vấn: HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT   Kiến thức của bạn:      Xác định hiệu lực của văn bản pháp luật và […]

HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

Kiến thức của bạn:

     Xác định hiệu lực của văn bản pháp luật và ngưng hiệu lực của văn bản pháp luật như thể nào?

19006500

Câu trả lời của Luật sư:

  1. Căn cứ pháp lý:

  1. Nội dung tư vấn:

     Trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp đất đai, theo quy định tại Điều 79 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, cần lưu ý về hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước hay còn gọi là “hồi tố. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

     – Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;

    – Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

    * Những căn cứ xác định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, bao gồm:

    – Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

    – Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

     – Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Ngoài ra, khi giải quyết tranh chấp đất đai cần lưu ý đến hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng. Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

     * Ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật:

     Thứ nhất: Văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ việc thi hành thì ngưng hiệu lực cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định huỷ bỏ thì văn bản hết hiệu lực, nếu không huỷ bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực.

     Thứ hai: Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực của văn bản hoặc hết hiệu lực của văn bản phải được quy định rõ tại quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    Thứ ba: Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo:

 

Cách xác định hiệu lực của văn bản pháp luật
Đánh giá bài viết