Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính – Luật Toàn quốc

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính – Luật Toàn quốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính2 Câu hỏi của bạn về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính3 Câu trả lời của luật sư về báo cáo công tác […]

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính – Luật Toàn quốc
Đánh giá bài viết

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

Câu hỏi của bạn về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

     Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính hàng năm theo quy định.

Câu trả lời của luật sư về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính như sau:

1. Cơ sở pháp lý về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

2. Nội dung tư vấn về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

    2.1 Công tác triển khai và chỉ đạo điều hành

   Thứ nhất: Thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. UBND các tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải cách mới hoặc tập trung đẩy mạnh hơn như: Thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh; tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, thực hiện kết nối, tích hợp việc công khai TTHC trên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương với Chuyên mục TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh…

   Thứ hai: Các địa phương đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách TTHC nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện liên thông, giải quyết đồng thời các TTHC liên quan với nhau nhằm rút ngắn tổng số thời gian giải quyết của nhóm TTHC có liên quan nhau và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

    Thứ ba: Các địa phương thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho các bộ phận chuyên môn, đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu công tác kiểm soát TTHC. 

    Định kỳ hàng năm, nhiều tỉnh đã giao Sở Tư pháp tổ chức công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho các cán bộ đầu mối cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp xã.

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính

    2.2 Kết quả hoạt động cải cách TTHC

    Thứ nhất: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cũng đã thực hiện việc thiết lập trên Trang thông tin điện tử chuyên mục đăng tải công khai các Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách và tài liệu pháp lý khác của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC.

    Thứ hai: Để triển khai công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, nhiều UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát TTHC trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý. Kết hợp với công tác theo dõi thi hành pháp luật và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Thứ ba: Nhiều đơn vị, địa phương đã tăng cường trách nhiệm giải trình trong giải quyết TTHC, kể cả trong trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu nhưng có quyền được biết thông tin, như: Thực hiện việc lập văn bản/mẫu phiếu nêu rõ lý do gửi cho đối tượng thực hiện TTHC trong trường hợp xin gia hạn thời gian giải quyết, đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ…; tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bằng các biện pháp như sử dụng đầy đủ các mẫu sổ, mẫu phiếu theo dõi quá trình giải quyết TTHC.

     Thứ tư: Nhiều xã phường đang duy trì hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực (số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm).

    Thứ năm: Nhiều cơ quan hành chính công trực tuyến được mở, giảm thiểu những thủ tục hành chính dài dòng.

    Thứ sáu: Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính được UBND thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc.

    Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.