Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể mức xử phạt như sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Kiến thức của bạn:

     Xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nội dung kiến thức về xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng:

     Việc xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

Thứ nhất, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.

Thứ hai, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng không đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thứ ba, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đên 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc không phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng;
 • Thực hiện khảo sát xây dựng hoặc thuê nhà thầu khảo sát không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
 • Không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng theo quy định;
 • Không tổ chức nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
 • Thực hiện khảo sát xây dựng không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quy định hoặc thực hiện khảo sát không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt;
 • Sử dụng bản đồ địa hình không đáp ứng yêu cầu cho việc lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị;
 • Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng.

2. Biện pháp bổ sung khi xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

Được quy định tại Khoản 4 Điều 6, bao gồm biện pháp:

 • Buộc thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung và điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng theo kết quả khảo sát đo đạc bổ sung đối với hành vi không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng.
 • Buộc hủy bỏ kết quả khảo sát đối với các hành vi:
  • Không lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc không phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng;
  • Thực hiện khảo sát xây dựng hoặc thuê nhà thầu khảo sát không đủ điều kiện năng lực theo quy định;
  • Không tổ chức nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
  • Thực hiện khảo sát xây dựng không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quy định hoặc thực hiện khảo sát không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt;

     Trên đây là quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm quy định về khảo sát xây dựng. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: