Xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng

Xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Điều 14 Nghị định 121/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kiến thức của bạn:

     Xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nội dung kiến thức về xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng:

     

     Việc xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Điều 17 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể:

1. Mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng

Thứ nhất, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi được quy định tại Khoản 1:

 • Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng;
 • Không xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.

Thứ hai, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại Khoản 2:

 • Không lập quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;
 • Không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt;
 • Không lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình;
 • Không báo cáo theo quy định với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện bảo trì công trình và sự an toàn của công trình đối với công trình từ cấp II trở lên và các công trình khi xảy ra sự cố có thẻ gây thảm họa;
 • Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình đối với công trình đã hết tuổi thọ thiết kế quy định;
 • Không thực hiện quan trắc công trình đối vơi công trình, bộ phận công trình theo quy định bắt buộc phải thực hiện quan trắc.

Thứ ba, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức thẩm định, phê duyệt quy trình bảo trì trước khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng được quy định tại Khoản 3.

     Như vậy, tùy từng hành vi vi phạm cụ thể  mà mức xử phạt vi phạm quy định về bảo hành công trình được xác định như sau: 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng

Được quy định tại Khoản 4, bao gồm các biện pháp:

 • Buộc lập quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi không lập quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;
 • Buộc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt.

     Trên đây là quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm quy định về bảo trì công trình xây dựng. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: